Autoriteitpersoonsgegevensnlipaddresscom Jobs

More Information Regarding Autoriteitpersoonsgegevensnlipaddresscom Jobs

Finding a suitable career in the scientific sector will never be so easy with the help of WorldScienceJobs. We provide employees with the most recent job postings on a daily basis. You may easily find up to 212 of accessible autoriteitperso View more

Job Title
Search by Title, ...
Where
Search by City

Nieuwe vacatures Financiën, verzekeringen & recht | Jobat ...

Posted: (6 days ago) Bekijk 1569 Financiën, verzekeringen & recht vacatures. Ga aan de slag in een Financiën, Banking, Verzekeringen of ontdek alle andere Financiën, verzekeringen & recht jobs op Jobat.be.

Jobs View All Jobs

Controle identiteit bij buitenlands personeel - MKB ...

Posted: (6 days ago) Sep 25, 2019  · Controle identiteit bij buitenlands personeel. Personeel. Dit artikel. Als je buitenlandse medewerkers in dienst neemt, is het belangrijk de identiteit te controleren. Als medewerkers niet over een geldig identiteitsbewijs beschikken, mogen ze niet voor je werken. Zelf verlonen zonder tussenpersoon.

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens

Posted: (5 days ago) Nieuwsberichten. Nieuwsbericht / 7 juli 2021. UWV krijgt boete voor slechte beveiliging bij verzending groepsberichten. Nieuwsbericht / 25 juni 2021. Herbenoeming Aleid Wolfsen als voorzitter AP. Nieuwsbericht / 24 juni 2021. AP publiceert uitgangspunten …

Jobs View All Jobs

Wat zijn de regels bij consignatie ... - Rijksoverheid.nl

Posted: (5 days ago) U bent geconsigneerd als u aan 3 voorwaarden voldoet: 1. U bent buiten werktijd bereikbaar voor oproepen. Dit is in uw vrije tijd: in het weekend, tussen 2 diensten in of tijdens uw pauze. 2. U gaat bij een oproep zo snel mogelijk aan het werk. 3. U gaat aan de slag bij onvoorziene spoedgevallen. Een voorbeeld van een consignatiedienst is een servicemonteur die in het weekend storingen aan cv’s direct verhelpt.

Weekend View All Jobs

Werken bij de Autoriteit Persoonsgegevens | Autoriteit ...

Posted: (6 days ago) Vacatures. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de volgende vacatures: Adviseur staftaken (32-36 uur) Medewerker staftaken (32-36 uur) Senior adviseur wetgevingsadvisering en normuitleg (32-36 uur) Stagiair strategie en bedrijfsvoering (24-32 uur) - verlopen; de vacaturetekst is via deze link nog te bekijken, maar reageren kan niet meer.

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens wil groeien naar 324 ...

Posted: (5 days ago) Jun 29, 2020  · De Autoriteit Persoonsgegevens hoopt volgend jaar 324 fulltimemedewerkers in dienst te hebben. Op dit moment werken er nog zo'n ...

Jobs View All Jobs

Privacy in de arbeidsrelatie: personeelsdossier - AWVN

Posted: (6 days ago) Vraag en antwoord over privacy. Onderstaande vragen hebben betrekking op het personeelsdossier. Deze pagina is aangepast aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Jobs View All Jobs

Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Posted: (4 days ago) Voorwaarden klacht indienen. U kunt alleen een klacht indienen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: De klacht gaat over uw eigen persoonsgegevens óf u bent gemachtigd om namens een ander een klacht in te dienen. U vindt het goed dat de AP uw gegevens gebruikt richting de organisatie waarover uw klacht gaat.

Jobs View All Jobs

Jobs en vacatures in Overheidsdiensten | StepStone

Posted: (1 days ago) De functie van teamcoach is ondergebracht in de afdeling Reguliere Financiering. De entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als Teamcoach Subsidiedossiers. De afdeling Reguliere Financiering verdeeld in 2 teams. Dagelijkse planning en organisatie: Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van het team en daarover ...

Jobs View All Jobs

Persoonlijk assistent | VDAB

Posted: (6 days ago) Ontdek wat de job persoonlijk assistent inhoudt, of je ervoor geschikt bent en hoe we je kunnen helpen om persoonlijk assistent te worden.

Jobs View All Jobs

Personeel | Vlaanderen Intern

Posted: (1 days ago) Personeel | Vlaanderen Intern. Personeel. Op zoek naar personeelsinformatie van de Vlaamse overheid? Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden, HR-verantwoordelijken en leidinggevenden die bij de diensten van de Vlaamse overheid werken.

Jobs View All Jobs

Contactgegevens algemeen | Autoriteit Persoonsgegevens

Posted: (7 days ago) Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV DEN HAAG Let op:bezoek alleen volgens afspraak. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Jobs View All Jobs

Wat zijn de bewaartermijnen van werknemersgegevens?

Posted: (1 days ago)

Jobs View All Jobs

Privacyverhalen | Autoriteit Persoonsgegevens

Posted: (3 days ago) Bij Onno’s administratiekantoor ontstond een datalek door een verkeerd geadresseerde mail. Veilig thuiswerken | Beveiliging | Meldplicht datalekken. Eric (39) werd tijdens een sollicitatiegesprek geconfronteerd met zijn medisch verleden

Jobs View All Jobs

Contact - Jobpersonality

Posted: (7 days ago) Neem gerust contact op met Jobpersonality. We willen graag weten hoe we je nog beter kunnen helpen en inspireren. We lezen en beantwoorden elke e-mail.

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens controleert ...

Posted: (2 days ago) Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is de AP gestart met diverse verkennende onderzoeken naar de naleving van belangrijke privacy verplichtingen voor de private en de publieke sector. Nu is ook de verwerkersovereenkomst aan de beurt. Elke organisatie die haar verwerkingen van persoonsgegevens, uitbesteedt aan een andere partij, is verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met deze partij, indien dat een verwer…

Jobs View All Jobs

Het personeelsdossier - Werkpocket | Randstad

Posted: (5 days ago) In een personeelsdossier staat in de regel informatie over: > de persoonlijke gegevens van de medewerker > de positie van de medewerker (contract en arbeidsvoorwaarden) > het functioneren van de medewerker > de gegevens over de verzuimfrequentie van de medewerker. Let op: je mag alleen gegevens van je medewerker in het dossier opnemen die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Dit staat in de privacywetgeving. Hier lees je er meer over. Kijk ook verderop bij ‘wat …

Contract View All Jobs

Vacatures Autorisatie medewerker - Vacat

Posted: (4 days ago) 65 beschikbare Autorisatie medewerker Vacatures. Vacat, dé zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100.000 werkgevers.

Jobs View All Jobs

Reclassering Nederland | Hulpinstanties voor delictplegers

Posted: (4 days ago) Wij gebruiken de volgende cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te ...

Jobs View All Jobs

Deel III. Rekrutering en selectie van het personeel ...

Posted: (6 days ago) In afwijking van artikel III 2, 1°, kan door de lijnmanager, voorafgaand aan de rekrutering, van die voorwaarde worden afgeweken als de functie voorkomt op de lijst van knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, wordt vastgesteld na advies van de selectoren. [ 17] § 2.

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens wil groeien naar 324 ...

Posted: (2 days ago) Jun 29, 2020  · Autoriteit Persoonsgegevens wil groeien naar 324 medewerkers in 2021. maandag 29 juni 2020, 12:33 door Redactie, 4 reacties. De Autoriteit Persoonsgegevens hoopt volgend jaar 324 ...

Jobs View All Jobs

Personeelsregister - Federale Overheidsdienst ...

Posted: (5 days ago) Er is slechts één enkel register voor alle werknemers van de onderneming. Het personeelsregister is een document samengesteld uit ingebonden en genummerde bladzijden. Eén blad is toegestaan wanneer de werkgever ten hoogste vier werknemers tewerkstelt. Het register mag zonodig uit meerdere delen bestaan. In dat geval loopt de nummering van de bladzijden en van de werknemers door van het ene deel naar het volgende (zie punt 2). De werkgever mag op elk ogenblik het personeelsregister door ee…

Jobs View All Jobs

Regelgeving Personeel | Vlaanderen Intern

Posted: (1 days ago) Regelgeving. Hieronder vind je heel wat informatie terug over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, zijnde de departementen, de IVA's met en zonder rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijke EVA's, de strategische adviesraden en het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Jobs View All Jobs

autoriteitpersoonsgegevens.nl autoriteit persoonsgegevens

Posted: (1 days ago) IP-adressen zijn in de grootte voor IPv4 32 bit, dat is basic en aangeduid met 4-bits van 8 bit getal dat onderscheiden met focussen.Bijvoorbeeld: 159.46.196.183. Het IP-locatie van autoriteitpersoonsgegevens.nl is 159.46.196.183, we hebben 17+ site …

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens wil aantal werknemers volgend ...

Posted: (1 days ago) Jun 29, 2020  · De Autoriteit Persoonsgegevens wil in 2021 uitbreiden naar 324fte. Momenteel werken er zo'n 180 mensen bij de Nederlandse privacywaakhond. De uitbreiding …

Jobs View All Jobs

Standaard job status - Dataline

Posted: (6 days ago) May 03, 2010  · Vanaf nu is het mogelijk om een standaard job-status in te stellen in Admin. Hierdoor kan u voor nieuwe projecten en onderliggende jobs de gewenste status instellen waarmee u wenst te starten. Ga hiervoor naar Admin - Algemene instellingen - Projecten.

Jobs View All Jobs

“Wij zoeken een office assistent zonder ambities” – PUUR ...

Posted: (4 days ago) Oct 02, 2019  · Onlangs ontving ik een uitnodiging vanuit mijn netwerk om een office assistent te zoeken. Direct aan de telefoon werd er aangegeven: “Maar het moet wel iemand zijn zonder al te veel ambities” Dit vreemde verzoek heb ik nooit eerder ontvangen en daar wilde ik het fijne van weten.

Jobs View All Jobs

Transportsector vraagt overheidssteun om personeel te ...

Posted: (2 days ago)

Jobs View All Jobs

Van toepassing op alle arbeidsmiddelen - Federale ...

Posted: (4 days ago) Titel 2 van boek IV van de codex over het welzijn op het werk bevat de algemene bepalingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Er zijn ook meer specifieke bepalingen te vinden over: 1. mobiele arbeidsmiddelen (titel 3 van boek IV van de codex); 2. arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (titel 4 van boek IV van de codex); 3. arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (titel 5 van boek IV van de codex). Op deze pagina wordt enkel titel 2 betreffende de bepalinge…

Jobs View All Jobs

Let op: mogelijkheid tot stellen van vragen aan de ...

Posted: (1 days ago) Jun 07, 2021  · mogelijkheid tot stellen van vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens in juni 2017 over de AVG

Jobs View All Jobs

Personeelspeiling | Vlaanderen Intern

Posted: (7 days ago) De Personeelspeiling is een tweejaarlijkse bevraging die bij de personeelsleden en het management peilt naar de tevredenheid over de belangrijkste aspecten van de beleving van het werk en de werksituatie in de Vlaamse overheid.

Jobs View All Jobs

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert op ...

Posted: (6 days ago) Jul 19, 2018  · De AP heeft op 17 juli jl. aangekondigd dat er een steekproef wordt gehouden bij dertig grote organisaties uit tien private sectoren waarbij zal worden gecontroleerd of er een register van verwerkingsactiviteiten wordt bijgehouden.

Jobs View All Jobs

Juridische helpdesk Agentschap Integratie en Inburgering

Posted: (3 days ago) HELPDESKADVIES: advies over specifieke toepassingsvragen (lees eerst onze online info) Juridische helpdesk: Maandag. Dinsdag. Woensdag. Donderdag. Vrijdag. 1 Internationaal Familierecht. enkel per mail aan juridesk [at]integratie-inburgering.be.

Jobs View All Jobs

De inschrijving in de bevolkingsregisters - Bevolking ...

Posted: (7 days ago) Apr 19, 2021  · In de bevolkingsregisters worden ingeschreven, op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven voor een periode van meer dan 3 maanden of zich er te vestigen, met uitzondering van de vreemdelingen die ingeschreven …

Jobs View All Jobs

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Posted: (1 days ago)

Jobs View All Jobs

Wordt het niet eens tijd voor een Autoriteit ...

Posted: (3 days ago) Zal het idee van een Rijksdienst Digitale Dienstverlening brengen wat we ervan hopen? Gaat een structuuroplossing de menselijke maat helpen bewaken? Of is een werkelijk mensgerichte, inclusieve overheid uiteindelijk toch vooral een gevolg van een dito grondhouding? En is er voor het afdwingen van echt mensgerichte overheidsdienstverlening niet een ander soort organisatie nodig?

Jobs View All Jobs

Verblijfplaats in België | Agentschap Integratie en ...

Posted: (4 days ago) De wet zegt dat je je aanvraag moet indienen bij de gemeente van de 'plaats waar je verblijft'. Dat is de plaats waar je feitelijk woont op het moment van je 9bis-aanvraag. Je moet in je aanvraag een adres in een gemeente vermelden, zodat de gemeente kan controleren dat je er werkelijk verblijft. Vermeld best je naam op de deurbel en brievenbus.

Jobs View All Jobs

Stel je telefoon in voor contactpersonen bij nood ...

Posted: (5 days ago) Jul 06, 2020  · ICE-contact instellen op een Android-telefoon. Open het instellingenmenu. Ga naar ‘Over de telefoon’. Ga naar ‘Noodinformatie’. Druk op ‘Contacten voor noodgevallen’. Druk op ‘Contacten toevoegen’. Voeg het ICE-contact toe. Het instellen van een ICE-contact kan per Android-telefoon verschillen. Kijk daarom ook altijd in de ...

Jobs View All Jobs

Arbeidsgeneeskunde | Vlaanderen Intern

Posted: (1 days ago) Arbeidsgeneeskunde. Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid kun je een arbeidsgeneeskundig onderzoek laten uitvoeren. Dit is soms verplicht, afhankelijk van de risico’s in je functie. De Vlaamse overheid wil als werkgever de gezondheid van de eigen personeelsleden behouden en bevorderen. Het medisch onderzoek kadert in ...

Jobs View All Jobs

Mag u asielzoekers tewerkstellen? | 1819.brussels

Posted: (3 days ago)

Jobs View All Jobs

Veelgestelde vragen (FAQ's) | Lokaal Bestuur Vlaanderen

Posted: (6 days ago) Veelgestelde vragen (FAQ's) Thema. - Alle - Strategische projecten BBC Verzelfstandiging en samenwerking Financiering Overheidsopdrachten Personeel Patrimonium Werking bestuur Erediensten Mandatarissen Verkiezingen Gelijke kansen Andere. Bestuur Gemeente OCMW Welzijnsvereniging Gemeente- en provinciebedrijf Intergemeentelijke samenwerking ...

Jobs View All Jobs

ReferentieFunctieAlgemeen - Microsoft Azure

Posted: (3 days ago) Algemene begrippen. Bedrijfsfunctie. de functie die in een bepaalde onderneming door de werkgever is vastgesteld en beschreven, waarbij de belangrijkste taken en ver­antwoordelijkheden zijn vastgelegd, waar mogelijk aangevuld met resultaatindicatoren, vereiste kennis en ervaring en competenties. Referentiefunctie.

Jobs View All Jobs

Heb je recht om te werken als asielzoeker, subsidiair ...

Posted: (6 days ago) Werken als werknemer Tijdens de asielprocedure kan je werken na een wachtperiode van 4 maanden als je in het bezit bent van een attest van immatriculatie (AI). De wachtperiode loopt vanaf de daadwerkelijke indiening van je verzoek om internationale bescherming (bijlage 26 of bijlage 26quinquies). Tijdens de wachtperiode va… Werken als zelfstandige Tijdens je asielprocedure krijg je een attest van immatriculatie (AI). Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt. Omdat je verblijfsrecht erg onzeker is, mag je activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Jobs View All Jobs

Main Page

Posted: (1 days ago) Retrieved from "http://autoriteitgegevens.nl/index.php?title=Main_Page&oldid=20"

Jobs View All Jobs

Waar let ik op bij de autorisatie van mijn medewerkers?

Posted: (3 days ago) Aug 06, 2014  · Autorisatie is ook sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De autorisatie in Simplicate is gebaseerd op de volgende drie pijlers: 1. Module autorisatie. In iedere module is onderscheid gemaakt tussen: Toegang (alles kunnen zien) Toevoegen (in het kort: toegang tot de knop ‘Nieuw’) Verwijderen (gegevens kunnen verwijderen)

Jobs View All Jobs

Aanvraag tot inschrijving | FOD Mobiliteit

Posted: (1 days ago) Bel het callcenter niet voor een afspraak dichterbij dan in het agendasysteem staat: het callcenter kan u daar niet helpen. !!! Normale aanvraag tot inschrijving of geïmporteerd voertuig Om een voertuig te laten inschrijven aan een DIV-loket te Brussel: maak een afspraak, dit is verplicht !

Jobs View All Jobs

Filter Type: